Gwarancja

 Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej
trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień
gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz
z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia
gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są
uprawnieniami od siebie niezależnymi.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji
w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem
zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient
powinien odesłać towar na adres Sklepu.
3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór do pobrania na stronie
sklepu).
4. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym
towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny,
pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty
związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.